Perşembe, Ekim 05, 2006

2006-2007 Güz Dönemi Ders İçeriği

GüzModern toplumsal refahın ve iktisadi gelişmenin en önemli faktörlerinden birisinin teknolojik yenilikler olduğunda kuşku yoktur. Yenilikler devlet yönetiminden şirket yönetimine değin her düzeyde önem kazanmış, sadece kendine özgü bilim ve teknoloji politikaları alanında değil, yeniliğin veya teknolojik değişmenin ortaya çıktığı, insanları ve toplumları etkilediği her yerde, yüzlerce sorunun sorulmasına neden olmaktadır. Yenilik nedir? İcat nedir? Her icat yenilik midir? Modern yenilikler nasıl doğar? Eski icat ve yeniliklerden farkı nedir? Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin rolü ve etkisi nasıl ölçülebilir? Firma düzeyindeki A&G faaliyetleri ile devletlerin bilim ve teknoloji politikaları nasıl olmalıdır? vb. soruların cevapları, bu alanın en büyük otoritelerinden Chris Freeman ile Luc Soete tarafından, yaklaşık 30 yılda geliştirilmiş bu baş kitapta bulunabilir. Bu eser sadece meraklıların değil, konuya profesyonelce yaklaşmak isteyenlerin de yanlarından ayırmayacakları bir referans kitabı niteliğindedir. (Arka Kapak)
Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce) 526 s. -- 2. Hamur -- Ciltli -- 19 x 24 cm İstanbul, Temmuz 2003, 1. Basım
TÜBİTAK Yayınları, Temmuz 2003, 2. Hamur, Ciltli ISBN: 9754032912


TÜBİTAK Yayınlarını satan Kitapçılardan Temin edebilirsiniz.
İnternet Üzerinden alışveriş için
http://www.ideefixe.com/

1 . HAFTA: Dersin amacı kapsamı tanıtımı ve içeriğin dağıtılması

2.HAFTA : BİLİM TEKNOLOJİ VE POLİTİKALARININ ÖNEMİ Bilim-Teknoloji / Bilim ve Teknolojinin Önemi / Bilim-Teknoloji Politikaları ve Önemi / Politika Araçları / Yeni Yaklaşım http://ekutup.dpt.gov.tr/bilim/yucelih/biltek02.pdf

Türk Bilim Teknoloji Politikası
www.tubitak.gov.tr/btpd/btyk/BTYK1993-2003.pdf
3. HAFTA : 21. YÜZYILDA BİLGİ TOPLUMU Bilginin Önemi / Bilginin Üretilmesi / Bilgiye Erişme / Bilginin Derlenmesi / Bilginin Kullanılması / Üretim Tarzında Değişme / Bilgi Toplumuna Uygun Eğitim / Sosyo-Ekonomik Etkileşim / Bilginin Küreselleşmesi http://ekutup.dpt.gov.tr/bilim/yucelih/biltek03.pdf
4.HAFTA: BİLGİ OPLUMU VE EKONOMİK YANSIMALARI
Bilgi Toplumu ve Bilgi Toplumunun Ekonomik Yönü http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=186
2000 Yılına Doğru Bilgi Toplumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme ve Bilgi Ekonomisinin Özellikleri Bahadır Akın http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=259
Sanayi Sonrası Toplum Kuramları, Mustafa Kemal Şan, İsmail Hira http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=269
Bilgi Çağında Bilgi Toplumu Ve Bilgi Ekonomisi , Prof.Dr. Mahmut Tekin, Arş.Gör.Ercan Çiçek http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=149
5. HAFTA : BİLGİ TOPLUMU VE TEKNOLOJİK DEĞİŞİM ve EKONOMİYE ETKİLERİ
Alkan Soyak, ?Teknolojik Gelişme: Neo-klasik ve Evrimci Kuramlar Açısından Bir Değerlendirme?, Ekonomik Yaklaşım, Cilt 6, Sayı 15, 1995 http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=149
TÜBİTAK, İnovasyonun Değişen Ortam ve Şartları, Hükümetlerin /Devletin Yeni Rolü, TÜBİTAK-BTP, Nisan 1999 (Full Text)
http://www.inovasyon.org/pdf/AYK.ODTUsem.99.pdf

İsmail Güneş, Dışsallıklar Teorisi ve Ağ Dışsallıkları
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=240

Oğuz Kara , Bilgi Ekonomisi?nin Olası Mikro Ekonomik Etkilerinin Teorik Analizi
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=460

Yrd.Doç.Dr.H.Naci Bayraç , Yeni Ekonomi?nin Toplumsal, Ekonomik Ve Teknolojik Boyutları
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=443

6. HAFTA : E-TİCARET

Nihal Mızrak Yıldırım, Uluslararası Hizmet Ticaretinin Gelişmesinde İnternet İle Elektronik Ticaretin Rolü Ve Türkiye
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=235

Murat Çetinkaya , Serdar Altınok , İbrahim Halil Sugözü , Elektronik Ticaret Ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Olası Etkileri
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=244

Hüseyin Yılmaz, Elektronik Ticaretin Yeni Aracıları
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=529

İsmail Güneş Elektronik Ticaret Ve Kobiler İçin Yeni Fırsatlar
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=242

İsmail Güneş, Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinin Uluslararası Boyutu
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=241

Neslihan Coşkun , Elektronik Ticarette Vergilendirme Sorunları ve Uluslar Arası Düzeyde Çözüm Arayışlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi
http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/dergi.asp?dosya=203


7. HAFTA E-DEVLET

Oğuz Kara , Dış Ticaret'te E-Gümrük Ve Türkiye Uygulaması
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=622

Levent Uysal, İnternet ve E-Devletin Çıkış Yolları
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=540

Mete Yıldız, Elektronik (E)-Devlet Kuram Ve Uygulamasına Genel Bir Bakış Ve Değerlendirme,
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=536

Hakan Altıntaş, Sanal Bürokrasiden E-Devlete Teorik Yaklaşımlar
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=237

Esra Çayhan , Avrupa Birliği?nde E-Devlet
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=216

8. 9. HAFTA: Yenilik İktisadı Adlı Kitabın okunması ve Kitap Üzerine Tartışmalar

10. Hafta Yenilikçi/Yaratıcı Proje teslimi 23 Kasım 2006?dır.

11-12-13. Hafta: Seçilen Öğrenci Projelerinin Sunumları: Her öğrenci hazırladığı konuda sunumunu sınıfta yapacaktır. Projeler 30 Kasım 2006 Tarihinde MS-Word formatında elektronik ortamda teslim etmek zorundadır. Sunumların sırası daha sonra belirlenecektir.


*****************************************************

1. YENİLİKÇİ PROJELERİNİZ: (% 30)

Yenilikçi/Yaratıcı Projeler: Her öğrenci bilgi teknolojileri konusuna giren alanlarda yenilikçi ve yaşamı kolaylaştırıcı proje hazırlayacaklardır. Projeler tek kişilik olup grup çalışması yapılmayacaktır. Projenin hazırlanmasında göz önüne alınacak temel konu başlıkları şunlardır.
Konunun Tespiti
Projenin Amacı
Benzer hizmet/ürünler
Yenilikçi projenin Ekonomik Maliyetleri
Yenilikçi Projenin Katma değer yaratıcı özelliği ve beklenen Faydaları
Sonuç
Kaynaklar

Yaratıcı Projelerin son Teslim Tarihi 23 Kasım 2006?dır . Bu açıklama 26 Eylül 2006 Tarihinde yapılmıştır. 2 aylık Süreniz bulunmaktadır. Bu süre herhangi bir nedenden ötürü uzatılmayacaktır.

2. DÖNEM PROJENİZ: (%30)

Dönem Projesi: Her öğrenci aşağıda Belirtilen konularda yapılacak olan dönem projeleri hazırlayacak ve sınıfta sunumunu yapacaktır. Dönem Projesi hazırlanırken http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/ adresinden erişebileceğiniz
Dönem Projesi Yazım Kuralları ve Lisansüstü Tezler Yazım ve Basım Yönergesine uygun yazmak zorunluluğu vardır. Bu esaslara göre yazılmayan projeler şekil koşullarını sağlamadığından ötürü değerlendirmeye alınmayacaktır ve BAŞARISIZ kabul edilecektir. Dönem Proje konularınızı 1 hafta içerisinde belirleyerek çalışmaya başlayınız. Aşağıda verilen 21 konudan dilediğinizi seçebilirsiniz. Projeler Microsoft Word ile yazılacaktır ve sayfa sınırlaması yoktur. Ödevler Elektronik ortamda ve 1 adet yazıcı çıktısı alınarak teslim edilecektir.
Ödevlerin son Teslim tarihi 30 Kasım 2006 ?dır. Sunumlar bu tarihten önce yapılabilir.

Proje Konuları :
Türkiye?de E-Devlet Uygulamaları
Elektronik Oylama
Uzaktan Eğitim Teknikleri ve Uygulamaları
Elektronik Ticaretin Ekonomi açısından yarattığı değişimler
Elektronik Ticarette Vergileme Sorunları
Bilgi Edinme Hakkı Uygulaması ve Test Edilmesi
Bilgi Teknolojilerinin Medya Yayıncılığında Yarattığı Değişimler
Bilgi Teknolojilerinin yarattığı pozitif ve Negatif Dışsallıklar
Ağ Ekonomisi
10. İnternet Arama Motorları ve Çalışma Prensipleri
11. Belediyelerde İnternet Uygulamaları
12. Sosyal Güvenlik Kurumlarında İnternet Uygulamaları
13. Maliye Bakanlığının Bilgi Teknolojisine Dayalı Uygulamaları
14. Özgür yazılım Uygulamalarının kamu kurumlarında kullanımı ve Avantajları
15. Bilgi Teknolojileri ve güvenlik
16. Türkiye?de Online Bankacılık
17. Sanal Suç Kavramı ve Tehditler yasal düzenlemeler
18. Bilgi ve iletişim Teknolojilerinin Finansal Piyasalar Üzerine Etkisi
19. Bilgi ve iletişim Teknolojilerinin İnsan Kaynakları Hizmetlerine Etkisi
20. Sayısal( Digital ) İmza Türkiye?de ve Dünyada Uygulanması
21. E-Ticaret ve Kobilerin Geleceği

********************************************************
3. FİNAL SINAVI (%40)

Final Sınavında Dönem içinde işlenen konular ve Yenilik İktisadı Kitabından sorumlusunuz. Final Sınavının Ağırlığı %40 dır.

Dersle İlgili Tüm yazışmalar, tartışmalar 1. eğitim öğrencileri için http://groups.yahoo.com/group/maliyeyukseklisans/ 2. eğitim öğrencileri için http://groups.yahoo.com/group/maliyemaster/ adresi üzerinden yapılacaktır. Maliye bilişim grubuna tüm öğrencilerimizin gruptaki tüm hizmetlerden ve dosyalardan faydalanabilmeleri için yahoo e-posta adresiyle üye olması önerilir. Başka bir e-posta adresiyle üye olanlar sadece mesaj alıp gönderebileceğinden önerilmemektedir.


Kişisel Duyurularım ve Dersin Sınav Sonuçlarını kişisel web sitemden takip edebilirsiniz.
http://www.sanalderslik.com/
http://www.ismailgunes.com/

Hiç yorum yok: